Select the filters
Mobile cinema
Film literacy
Association
Tour Mon
18.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Steckborn TG
Tour Tue
19.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Walzenhausen AR
Tour Thu
21.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Niederurnen GL
Tour Fri
22.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Jonschwil SG
Tour Mon
25.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Silvaplana GR
Tour Tue
26.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Obersaxen GR
Tour Thu
28.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Langendorf SO
Tour Fri
29.09.
20:00 Tournee 2023 Kinotag in Kesswil TG
Tour Mon
02.10.
20:00 Tournée suisse 2023 Journée de cinéma à Moudon VD
Tour Tue
03.10.
20:00 Tournée suisse 2023 Journée de cinéma à Cugy VD
Tour Wed
04.10.
20:00 Tournée suisse 2023 Journée de cinéma à Noville VD
Tour Thu
05.10.
20:00 Tournée suisse 2023 Journée de cinéma à Genolier VD